Partnerský klub Nadační fond

Hokejová akademie ČSLH

Akademie ČSLH

Na začátku kalendářního roku 2015 se Oceláři zařadili mezi Akademie ČSLH. Tento projekt Českého svazu ledního hokeje zahájil svou činnost v březnu roku 2011 s cílem vychovávat špičkové mládežnické hráče, kteří budou schopni konkurovat těm nejlepším, ve spojení s absolvováním středního vzdělání. V projektu také došlo ke sjednocení nároků na tréninkový proces, herní systém a mezinárodní kontakty. V rámci Akademie jsou pak hráči více monitorováni ze strany klubu v otázkách školního prospěchu, docházky a osobní disciplíny prostřednictvím klubových zástupců pro oblast školství.

Cílem projektu je komplexní rozvoj hráčů v mládežnických kategoriích a podpora klubů, které vytvářejí pro jejich výchovu nejlepší předpoklady. Získání statutu Akademie proto výkonný výbor ČSLH podmínil splněním řady kritérií. Jednou z podmínek bylo navázání těsné spolupráce s jedním z klubů mezinárodního vrcholového hokeje. Partnerským klubem Ocelářů se stal účastník ruské KHL, Lokomotiv Jaroslavl.

Přidělení statutu Akademie s sebou přináší kromě povinností také několik výhod. Svaz garantuje prostřednictvím Akademie dobrou práci s mládeží, podporuje kluby finančními prostředky na odměny trenérům, pomáhá s jejich vzděláváním nebo s mezinárodními kontakty. Svaz také pořádá pravidelné semináře trenérů Akademií a zprostředkovává jim přístup k zahraničním poznatkům a zkušenostem.

Partnerský klub

Lokomotiv Jaroslavl

Akademie ČSLH - Dokumenty

Dokumenty k Akademii ČSLH